Pro akcionáře

Pro akcionáře 2019-05-23T07:45:16+00:00

 

Pozvánka na valnou hromadu konanou 24.6.2019 k nahlédnutí zde

 

Valná hromada společnosti konaná 11.6.2018 rozhodla o výplatě dividend za rok 2017.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2018 – 31.12.2021.

 

Valná hromada společnosti konaná 5.6.2017 rozhodla o výplatě dividend za rok 2016.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2017 – 31.12.2020.

 

Valná hromada společnosti konaná 27.6.2016 rozhodla o výplatě dividend za rok 2015.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2016 – 31.12.2019

Žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své bankovní spojení, o sdělení bankovního účtu.

Současně žádáme akcionáře , aby v případě změny nahlášeného bankovního účtu, tuto změnu

písemnou formou ohlásili.


Důležité upozornění akcionářům (12.10.2015)

Podle platné zákonné úpravy dochází ke změně při vydávání duplikátu akcií, které akcionář ztratil nebo nemá k dispozici. Současně také dochází ke změně při evidenci akcionářů v případě dědického řízení.

Ve zkrácené formě je tedy postup následující:

Pokud akcionář akcie ztratil a nemůže je najít, je nutno, aby vlastník akcií zahájil u Okresního soudu v Blansku umořovací řízení, kterým bude potvrzena ztráta akcií. Teprve po umořovacím řízení je emitent – tj. ZEAS Lysice, a.s., oprávněn vydat akcie nové namísto ztracených.

Umořovací řízení je třeba podstoupit vždy i v jiných případech, pokud akcionář nemá fyzicky listinné akcie v držení, nejen tedy při ztrátě, ale i při jakémkoli zničení akcií nebo když je nemůže najít on, případně pozůstalí v dědických řízeních. Když pozůstalí akcie zemřelého akcionáře fyzicky nepředloží, firma tyto dědice zapíše jako akcionáře, ale nemůže jim vydat nové akcie na jejich jméno. Musí je poučit o umořovacím řízení a až po jeho ukončení jim vydat nové akcie namísto nenalezených.

Podle dostupných informací je nutno uvažovat s umořovacím řízením nejméně v délce 12 měsíců. Je zřejmé, že pro akcionáře je to výrazná komplikace, ale zákonnou úpravu musíme respektovat.

 

Valná hromada společnosti konaná 29.6.2015 rozhodla o výplatě dividend za rok 2014.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2015 – 31.12.2018

Žádáme akcionáře,kteří dosud nenahlásili své bankovní spojení, o sdělení bankovního účtu.

Současně žádáme akcionáře , aby v případě změny nahlášeného bankovního účtu, tuto změnu

písemnou formou ohlásili.