Pro akcionáře

Pro akcionáře 2020-08-04T15:22:39+02:00

 

Pozvánka na valnou hromadu konanou 10.8.2020 k nahlédnutí zde

 

Valná hromada společnosti konaná 24.6.2019 rozhodla o výplatě dividend za rok 2018.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2019 – 31.12.2022.

 

Valná hromada společnosti konaná 11.6.2018 rozhodla o výplatě dividend za rok 2017.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2018 – 31.12.2021.

 

Valná hromada společnosti konaná 5.6.2017 rozhodla o výplatě dividend za rok 2016.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend: 1.8.2017 – 31.12.2020.

 

 

Žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své bankovní spojení, o sdělení bankovního účtu.

Současně žádáme akcionáře , aby v případě změny nahlášeného bankovního účtu, tuto změnu

písemnou formou ohlásili.


Důležité upozornění akcionářům (12.10.2015)

Podle platné zákonné úpravy dochází ke změně při vydávání duplikátu akcií, které akcionář ztratil nebo nemá k dispozici. Současně také dochází ke změně při evidenci akcionářů v případě dědického řízení.

Ve zkrácené formě je tedy postup následující:

Pokud akcionář akcie ztratil a nemůže je najít, je nutno, aby vlastník akcií zahájil u Okresního soudu v Blansku umořovací řízení, kterým bude potvrzena ztráta akcií. Teprve po umořovacím řízení je emitent – tj. ZEAS Lysice, a.s., oprávněn vydat akcie nové namísto ztracených.

Umořovací řízení je třeba podstoupit vždy i v jiných případech, pokud akcionář nemá fyzicky listinné akcie v držení, nejen tedy při ztrátě, ale i při jakémkoli zničení akcií nebo když je nemůže najít on, případně pozůstalí v dědických řízeních. Když pozůstalí akcie zemřelého akcionáře fyzicky nepředloží, firma tyto dědice zapíše jako akcionáře, ale nemůže jim vydat nové akcie na jejich jméno. Musí je poučit o umořovacím řízení a až po jeho ukončení jim vydat nové akcie namísto nenalezených.

Podle dostupných informací je nutno uvažovat s umořovacím řízením nejméně v délce 12 měsíců. Je zřejmé, že pro akcionáře je to výrazná komplikace, ale zákonnou úpravu musíme respektovat.