Výroba krmných směsí

Výroba krmných směsí 2024-01-12T09:27:56+01:00

Výrobna krmných směsí

Výrobna krmných směsí spolu se skladovací kapacitou je na farmě v Býkovicích .

Vyrábíme široký sortiment krmných směsí jak pro potřebu vlastní živočišné výroby, tak i pro další odběratele. Důležitým segmentem odběratelů jsou drobní chovatelé. Mimo základní nabídku dodáváme krmiva podle individuálních požadavků odběratelů a potřeb konkrétního chovu. Výrobna směsí realizuje měsíční výrobu asi 350 tun kompletních krmných směsí.

Celoročně vykupujeme krmné obilí od registrovaných producentů.

Nabídka:

  • kompletní krmiva
  • doplňková krmiva
  • granulování, tukování
  • krmné suroviny
  • balení pytle 50 kg, 25 kg, 10 kg, big-bagy
  • doprava volně ložených krmiv, balených krmiv

Informace, objednávky :

VKS Býkovice, Býkovice č.p. 93, 679 71 Lysice
tel.: 516 437 370, 604 279 843
email: vks@zeasas.cz
pondělí – pátek: 6.00 – 18.00

kontaktní osoba: ing. Miroslav Svoboda
tel.: 730 892 193

Prodejny:

Podniková prodejna v Býkovicích: (krmiva)
pondělí – pátek: 6.00 – 9.30 10.00 – 14.30

Podniková prodejna v Lysicích: (hospodářské potřeby, krmiva, stavebniny) :
pondělí – pátek: 7.00 – 16.00
sobota: 7.00 – 11.00

Sortiment krmiv pro drobnochovatele dodáváme do prodejen v okolí-např. Rájec-Jestřebí, Blansko, Jedovnice, Drásov, Boskovice, Březová a další.

Základní sortiment krmiv :

Směsi pro prasata
ČOS 2 Kompletní krmná směs pro selata nad 8 kg
A 1 Kompletní krmná směs pro předvýkrm prasat do 35 kg ž. hm.
A 2 Kompletní krmná směs pro výkrm prasat od 35 do 65 kg ž. hm.
A 3 Kompletní krmná směs pro výkrm prasat nad 65 kg ž. hm.
KPK Kompletní krmná směs pro kojící prasnice
KPB Kompletní krmná směs pro prasnice jalové a březí
PCH 1 Kompletní krmná směs pro odchov prasat do 65 kg ž. hm.
PCH2 Kompletní krmná směs pro odchov prasat nad 65 kg ž. hm.
Směsi pro skot
ČOT Doplňková krmná směs pro časný odchov telat
MDB Doplňková krmná směs pro odchov mladého dobytka
DOVP Doplňková krmná směs pro vysokoprodukční dojnice
HŽ B Doplňková krmná směs pro výkrm býků
Směsi pro drůbež
N 2 Kompletní krmná směs pro nosnice
K 1 Kompletní krmná směs pro odchov kuřat
K 2 Kompletní krmná směs pro odchov kuřic
VKCH 1 Kompletní krmná směs pro odchov a výkrm kachňat do 22 dnů stáří
VKCH 2 Kompletní krmná směs pro odchov a výkrm kachňat od 22 dnů stáří
KR 1 Kompletní krmná směs pro výkrm krůťat do 4. týdne stáří
KR 2 Kompletní krmná směs pro výkrm krůťat od 5. do 12. týdne stáří
KR 3 Kompletní krmná směs pro výkrm krůťat od 13. týdne stáří
Směsi pro koně
Kondice Doplňková krmná směs pro hříbata, rostoucí koně a koně v horším výživném stavu se zvýšeným obsahem bílkovin
Hobby Doplňková krmná směs pro koně ve střední zátěži s vyrovnanou hladinou živin a energie
Trenink Doplňková krmná směs pro sportovní a dostihové koně v treninku se zvýšenou energetickou hodnotou
Směsi pro králíky
VK Kompletní krmná směs pro výkrm králíků
VK-K Kompletní krmná směs pro výkrm králíků s Emanoxem
Ostatní směsi
SZ Doplňková krmná směs pro spárkatou zvěř