Dotačně podpořené projekty (EU, rozpočet ČR)

Dotačně podpořené projekty (EU, rozpočet ČR) 2024-06-26T11:04:47+02:00

Stavební úpravy objektů,rozšíření dojírny a stroje pro ŽV ZEAS Lysice

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byly v roce 2017 provedeny stavební úpravy objektů (silážní žlab, jímka na kejdu) , rozšíření dojírny pro stáj dojnic v Býkovicích a  pořízeny stroje pro sklzeň pícnin ( obraceč a shrnovač).

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 c)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Stavební úpravy a rekonstrukce ustájení v předvýkrmu selat

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byly v měsíci 05/2017 provedeny stavební úpravy a realizována rekontrukce ustájení v předvýkrmu selat v Drnovicích.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 d)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Nosná konstrukce – jabloně 2015

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 12/2015 realizována dodávka a montáž nosné konstrukce k výsadbě jabloní v Lysicích na ploše 2,75 ha.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 g)  1.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Dojírna 2×6 pro stáj dojnic na Kozárově

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v období 05-08/2016 realizována dodávka a instalace dojírny 2×6 pro stáj dojnic na Kozárově.  Součástí projektu byla dodávka technologie pro sledování pohybové aktivity dojnic s výstupem do PC.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 c)  1.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Pytlovací linka pro výrobnu krmných směsí

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 04/2017 realizována dodávka a montáž pytlovací linky na výrobně krmných směsí v Býkovicích.

Akce byla provedena v záměru 4.2.1 a)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Hala pro výkrm kuřat I

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v období 05-09/2018 realizována výstavba nové haly pro výkrm 30 000 kuřat v Lysicích.  Součástí projektu byla také dodávka technologie krmení, napájení, ventilace a dezinfekčního rámu.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 j)  5.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Technika pro živočišnou výrobu ZEAS Lysice,a.s.

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 01/2019 pořízena technika pro živočišnou výrobu v hospodářském středisku firmy na Kozárově.

Akce byla provedena v záměru 19.2.1 výzvy Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Hala pro výkrm kuřat II

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v období 04-09/2019 realizována výstavba druhé nové haly pro výkrm 30 000 kuřat v Lysicích.  Součástí projektu byla také dodávka technologie krmení, napájení, ventilace a bylo zbudováno oplocení celého areálu výkrmových hal.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 j)  7.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Zemědělská technika pro ZEAS Lysice,a.s.

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 06/2021 pořízena technika pro údržbu travních porostů.

Akce byla provedena v záměru 19.2.1 výzvy Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Nosná konstrukce výsadby Lysice

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v období 05-06/2021 pořízena nosná konstrukce pro výsadbu jabloní v Lysicích  na výměře 4,45 ha.

Akce byla provedena v operaci 4.1.1 , záměr  l) – investice do zemědělských podniků,  v 10.kole výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)  a byla podpořena z prostředků rozpočtu ČR.

 

Novostavba stájí pro chov prasat Drnovice

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v roce 2021  realizována výstavba stájí pro chov prasat v Drnovicích. Na místě původních stájí byly zbudovány nové objekty a to porodna s 56 ustajovacími místy a s ustájením pro 1280 selat  a  stáj pro 291 kusů jalových a březích prasnic a prasniček. 

Stáje jsou vybaveny moderní technologií ventilace zakončenou biologickými pračkami vzduchu. Součástí investice je i koncový sklad kejdy o kapacitě 2000 m3. 

Akce byla provedena v operaci 4.1.1 , záměr  i) – investice do zemědělských podniků,  v 10.kole výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF) a je podpořena z prostředků rozpočtu ČR.

Modernizace skladu a pořízení techniky pro sady Lysice

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 realizujeme od 11/2021 investici vedoucí k modernizaci úseku ovocnářství v naší firmě.

Jedná se o pořízení automatizované třídičky pro posklizňové zpracování jablek a hrušek z vlastní produkce, nákup 660 kusů velkoobjemových obalů na uskladnění ovoce a pořízení mulčovače  pro údržbu sadů.  

Akce byla prováděna v operaci 4.1.1 , záměr  l) – investice do zemědělských podniků,  ve 12.kole výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

 

Zemědělská technika pro živočišnou výrobu ZEAS Lysice,a.s.

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 12/2022 pořízena zemědělská technika pro živočišnou výrobu v hospodářském středisku firmy na Kozárově.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Předmětem projektu bylo pořízení manipulátoru pro obsluhu stájí pro chov mladého skotu a dojnic.

Projekt byl realizován a předmět projektu je využíván v souladu se záměrem žadatele

Zemědělská technika pro živočišnou výrobu ZEAS Lysice,a.s.

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 12/2022 pořízena zemědělská technika pro živočišnou výrobu v hospodářském středisku firmy na Kozárově.

Projekt byl proveden  v záměru 19.2.1 výzvy Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, z.s.

 

FVE Drnovice

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000578

Projekt „FVE Drnovice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu žadatele, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie v rámci výkonu podnikatelské činnosti. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup el. energie prostřednictvím instalace vlastního zdroje a navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

FVE ZEAS Kozárov

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002721

Popis projektu: Projekt „FVE ZEAS Kozárov“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu žadatele, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie v rámci výkonu podnikatelské činnosti. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup el. energie prostřednictvím instalace vlastního zdroje a navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.