Rostlinná výroba

Rostlinná výroba 2023-09-25T07:38:23+02:00

Obiloviny, řepka, cukrovka a krmné plodiny

Nosným programem rostlinné výroby je produkce obilovin, řepky, cukrové řepy a krmných plodin. Celková výměra námi obhospodařované zemědělské půdy v současné době činí 2161 ha, z toho je 1461 ha orná půda, 46 ha zelený a nektarodárný úhor, 581 ha trvalý travní porost a 73 ha ovocných sadů. Zastoupení plodin o osevním postupu je 410 ha pšenice ozimá, 120 ha žito ozimé, 90 ha ječmen ozimý, 40 ha ječmen jarní, 220 ha řepka ozimá, 90 ha cukrová řepa, 290 ha kukuřice, 100 ha jetelovin, 30 ha trav na semeno a 50 ha krmné luskovino-obilné směsky.

Do potravinářského průmyslu od nás ročně odchází průměrně 1 400 t pšenice a 600 t žita. Cukrová řepa je dodávána do cukrovarů Hrušovany nad Jevišovkou a Litovel v množství 6 500 t za rok. Ostatní produkci zpracováváme pro následné použití na úsecích živočišné výroby, výrobny krmných směsí a do bioplynové stanice.

Spolupracujeme s osivářskými podniky, pro které pěstujeme množitelské porosty nových i stálých odrůd pšenice, žita a lipnicovitých druhů trav. Každoročně zakládáme ve spolupráci s firmou OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. poloprovozní pokusy s odrůdami pšenice ozimé a zároveň spolupořádáme jejich polní přehlídku.

 

Kontakt:

Ing. David Šutera
516 499 846 , 516 472 111
email: rv@zeasas.cz