Rostlinná výroba

Rostlinná výroba 2019-05-01T21:21:32+02:00

Obiloviny, řepka, cukrovka a krmné plodiny

V rostlinné výrobě je nosným programem výroba obilovin pro potravinářské účely, produkce osiv a krmné obilí, dále řepka, cukrovka a krmné plodiny. V současné době činí výměra pšenice cca 480 ha, žita 150 ha,  jarního ječmene 120 ha, ozimého ječmene 20 ha a řepky  200 ha .  V současné době  pěstujeme cukrovku na 80 ha a naším odběratelem  je  Cukrovar Hrušovany.

S ohledem na potřebu živočišné výroby v naší firmě je důležitá produkce obilí, které je základem krmných směsí pro skot a prasata. Spolupracujeme rovněž s osevářskými firmami, pro které pěstujeme množitelské porosty nových odrůd a dále zakládáme poloprovozní a demonstrační pokusy např. u kukuřice. V poslední době se snažíme plodiny charakteru potravinářského využití doplňovat a nahrazovat dalšími plodinami jako len olejný  a  hořčice .

Travní porosty jsou na výměře 590 ha. S ohledem na polohu obhospodařovaných pozemků, které se nachází z cca 48% v oblasti LFA ( tj. méně příhodné ) , se postupně zvyšuje plocha trvalých travních porostů na úkor orné půdy. Tento proces odpovídá i strategii evropské politiky v zemědělství, která v těchto oblastech hledá zaměření v extenzivním využívání trvalých porostů s důležitým aspektem údržby krajiny.

Kontakt:

Bc. David Šutera
516 499 846 , 516 472 111
email: rv@zeasas.cz