Rostlinná výroba

Rostlinná výroba 2021-10-15T07:38:36+02:00

Obiloviny, řepka, cukrovka a krmné plodiny

Nosným programem rostlinné výroby je produkce obilovin, řepky, cukrové řepy a krmných plodin. Celková výměra námi obhospodařované zemědělské půdy v současné době činí 2165 ha, z toho je 1461 ha orná půda, 622 ha travní porost a 82 ha ovocných sadů. Zastoupení plodin o osevním postupu je 420 ha pšenice ozimá, 120 ha žito ozimé, 60 ha ječmen ozimý, 70 ha ječmen jarní, 220 ha řepka ozimá, 80 ha cukrová řepa, 310 ha kukuřice, 110 ha jetelovin, 40 ha trav na semeno a 50 ha krmné luskovino-obilné směsky.

Do potravinářského průmyslu od nás každý rok odchází průměrně 1400 t pšenice a 650 t žita. Cukrová řepa je dodávána do cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou v průměrném množství 5900 t za rok. Ostatní produkci zpracováváme pro následné použití na úsecích živočišné výroby, výrobny krmných směsí a do bioplynové stanice.

Spolupracujeme s osivářskými podniky, pro které pěstujeme množitelské porosty nových i stálých odrůd pšenice, žita a lipnicovitých druhů trav. Každoročně zakládáme ve spolupráci s firmou OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. poloprovozní pokusy s odrůdami pšenice ozimé a zároveň spolupořádáme jejich polní přehlídku.

Speciální odvětví rostlinné výroby tvoří ovocné sady, kde je nejvyšší výměrou 48 ha zastoupeno pěstování jabloní, následně pak 28 ha rybízu, 2 ha jahod a 1 ha hrušní. Jablka prodáváme odběratelským subjektům a formou drobného prodeje přímo ve středisku sadů. Veškerý prodej je realizován přes odbytové družstvo CZ Fruit.

Snaha úseku rostlinné výroby je pracovat s osevním sledem, zpracováním půdy, způsoby hnojení a ochrany rostlin tak, aby bylo zajištěno zachování či zlepšování struktury a úrodnosti půdy. Současně tak plnit i podmínky stanovené zákonem.

Kontakt:

Ing. David Šutera
516 499 846 , 516 472 111
email: rv@zeasas.cz