O nás

O nás 2023-09-15T12:49:45+02:00

 ZEAS Lysice,a.s. byla založena 30.12.1996 a od 1.1.1998 převzala hospodářskou činnost od Zemědělského družstva Lysice. Společnost zaměstnává 100 pracovníků a hospodaří v katastrech 18 obcí v okrese Blansko a částečně i Brno-venkov na celkové výměře 2150 ha . Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 350 do 650 m.

Naším zájmem je spolupráce s obcemi, ve kterých hospodaříme ,s cílem působit jako pozitivní činitel při tvorbě a údržbě kulturního rázu naší krajiny. Chceme, aby naše produkce byla základem zdravých kvalitních českých potravin. Proto preferujeme spolupráci s tuzemskými zpracovatelskými firmami, které na trh přináší kvalitní výrobky pro naše odběratele.

Hlavní činnosti

Rostlinná výroba    
V rostlinné výrobě je nosným programem výroba obilovin pro potravinářské účely, produkce osiv a krmné obilí, dále řepka,  cukrovka a krmné plodiny. Travní porosty jsou na výměře 600 ha. Speciální částí rostlinné výroby je úsek ovocnářství, kde kromě zaměření na produkci jablek jsou doplňkově pěstovány hrušky, jahody a červený rybíz . Průběžně obnovujeme intenzivní sady výsadbou nových odrůd jabloní.

Živočišná výroba
    Živočišná výroba provozuje kromě hlavních výrob – tj. chov dojnic s kapacitou 460 kusů ve 2 stájích s volným ustájením, výkrm skotu s kapacitou do 600 ks  a rozmnožovací chov prasniček v Drnovicích – i další výroby :

  • chov kuřecích brojlerů s kapacitou 60 000 kusů v turnusu
  • výkrm prasat s kapacitou 1400 kusů
  • chov masných krav 

Další úseky

Vlastní výrobna krmných směsí v Býkovicích

Zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a výrobu pro cizí odběratele. Významně se na odbytu podílí drobní chovatelé ( směsi pro králíky, koně, nosnice atd. ). Výrobna krmných směsí je držitelem registrace od ÚKZÚZ Brno.

Úsek dopravy a mechanizace
Zajišťuje služby pro potřeby podniku a poskytuje i služby cizím odběratelům. Jedná se např. o senážování a silážování do velkoobjemových vaků lisem EUROBAGING a MANITOBA, práce kombajnů  CLAAS, setí kukuřice s přihnojováním a služby nákladní  dopravy.

Nezemědělská výroba

  • Šití pracovních oděvů a dalších textilních výrobků, které jsou vyráběny na zakázku.
  • Prodej a servis krmných vozů LUCLAR,MUTTI a ITALMIX
  • Prodej náhradních dílů na zemědělské stroje včetně prodeje pneumatik.
  • Prodej stavebnin, hospodářských potřeb a krmiv.
  • Provozujeme pneuservis v Lysicích pro traktory, nákladní a osobní automobily.
  • Provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 548 kW, ve které je produkován bioplyn rozkladem hovězí kejdy, senáže a kukuřičné siláže.
Pro vlastníky pozemků
Pro akcionáře
Dotačně podpořené projekty